Rolfterapie - Fyzio

Rolfterapie – strukturální integrace (rolfing)

Rolfterapie je manuální technika fascií, kterou vyvinula Dr. Ida Rolf. Jedná se o ucelený systém práce deseti ošetření , kde je cílem uvolnit zkrácená a srostlá, jakoby „slepená” místa v těle pomocí speciálních hmatů. To má neuvěřitelně příznivý vliv na velkou řadu tělesných i psychických potíží.

Hlavním cílem této práce je obnovení přirozené lidské pohyblivosti a vitality organismu prostřednictvím zlepšení držení těla. Rolfterapie prodlužuje, uspořádává a balancuje tělo v gravitačním poli prostřednictvím uvolňování chronicky zkrácených partií a udržovacích vzorců.

V případě poranění, psychického traumatu, špatných pohybových návyků, nedostatku pohybu nebo naopak přetěžováním, jednostrannou pohybovou zátěží, se vazivo v dané oblasti stává ztuhlým a ztrácí svoji pružnost. To má za následek vychýlení jednotlivých segmentů těla ze svislého uspořádání. Následný pocit bolesti a neohebnosti svalového aparátu, je vlastně jen následek toho, jak určité svaly nevykonávají svoji přirozenou funkci a činnost pouze v okamžiku potřeby, ale některé z nich musí udržovat tělo neustále ve vzpřímené poloze. To vede k jejich následnému přemáhání, nahromadění produktu metabolismu a ztuhlosti vazivového systému v dané oblasti, k limitované a nevyvážené pohyblivosti. Výsledkem jsou kompenzační tělesné i pohybové vzorce a chronická bolest v oblastech neustálého přetížení.

Strukturální integrace - Rolfterapie

Vazivo resp. fascie tvoří vnitřní mosty od temene hlavy až k patám, je to trojrozměrně probíhající rozčleňující síť, která poskytuje soudržnost a orientaci všem svalům, orgánům, kostem, mozku a nervovému systému. Proto je tedy tzv. podpůrnou strukturou pro celé tělo, udržující jednotlivé tělesné segmenty na místě, a nakonec i určuje konkrétní pohybový vzorec daného jedince.

Kdo byla Dr. Ida Rolf?

PhDr. Ida Rolf (1896-1979) je zakladatelkou Strukturální Integrace (rolfterapie), techniky, která je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla. Studovala biochemii na Kolumbijské univerzitě a získala doktorát z biochemie. Pracovala vědecky v New Yorku a v Rockefelerově institutu, kde se zaměřovala na vazivovou tkáň. Ve třicátých letech začala zkoumat různé léčebné metody pro svého syna a objevila osteopatii, chiropraktiku a další. V 50. a 60. letech začala školit terapeuty ve Strukturální Integraci a založila vlastní školu v Coloradu. Její výzkum gravitace a struktury těla pokračuje dodnes.

více na:  www.casi-rolfterapie.cz

10 sezení Rolfterapie

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do rovnováhy a přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace tohoto stavu dosahuje pomocí 10 systematicky sestavených sezení. Jedno sezení trvá přibližně 1-1,5hod s odstupem 1-4týdny mezi jednotlivými ošetřeními.

Tento proces uvolňuje postupně všechny části těla (nohy, ruce, hlavu, trup atd.) z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání v souladu s gravitačním polem země.

Terapie začíná analýzou držení těla a pohybu klienta, může být provedena i fotodokumentace. Terapeut pracuje v závislosti na ošetřované oblasti těla rukama, bříšky prstů nebo lokty. Nehledá příčinu bolesti, ale postupným uvolňováním stažených svalů, šlach a fascií, dává tělu možnost znovu nalézt rovnováhu. Klient spolupracuje dechovými cviky nebo malými specifickými pohyby. Závěr ošetření může být doplněn pohybovými cviky nebo cviky podporujícími pohybové vnímání.

Pracuje se na širokém lehátku, židličce či ve stoje, vždy s ohledem na klientův stav či pohybové zatížení.

Klientům, kteří chtějí nejdříve vyzkoušet, jestli je pro ně rolfing správnou formou terapie, doporučuji vyzkoušet první sezení, které otevírá povrchové fascie či první 3 sezení, která oslovují „vnější struktury“ těla a jsou tak dobrou pomůckou při rozhodování, zda pro vás rolfterapie může být přínosem.

Dlouhodobé přednosti Rolfterapie

Kontraindikace ošetření Rolfterapií

Chci začít s Rolfterapií

Je to jednoduché! Odešlete kontaktní formulář a na všem se domluvíme.

Moje cesta k Rolfterapii

Během mého studia jógy jsem se setkala s technikou Strukturální integrace (Rolfingem). Tato systematická terapie fascií působí hluboké změny na tělesné i psychické úrovni. Vlastní zkušenost s deseti ošetřeními mě přesvědčila o účinnosti této metody. Pomohla mi s dlouhodobými bolestmi a problémy po zranění klíční kosti a ruky, které ovlivňovaly mou sportovní i pracovní aktivitu. Rolfterapie uvolnila celé mé tělo a zmírnila napětí a bolesti, které jsem pociťovala po mnoho let. Stejně tak pomohla mému tátovi, který trpěl problémy s páteří a Meniérovou chorobou. Po absolvování sérií ošetření jsme se cítili zdravější a plní energie. Tyto zkušenosti mě přesvědčily o významu rolfterapie a rozhodla jsem se ji studovat a zařadit mezi své terapeutické techniky. Tím chci pomáhat lidem nalézt fyzickou i duševní rovnováhu a znovu se cítit dobře ve svém těle.

Kraniosakrální osteopatie – terapie

Kraniosakrální terapie je jemná manuální terapie pro klienta velmi příjemná založená na naslouchání našim tkáním. Uvolňuje a osvobozuje životní sílu, oživuje její tok a rytmus a tím nastartovává samoléčebné procesy v organismu na rovině fyzické, emoční i mentální. Přináší příjemnou a tolik potřebnou relaxaci, pocit hlubšího a snadnějšího dýchání, zbavuje pocitu tíhy a navrací klienta zpátky ke komunikaci s vlastním tělem a jeho schopností sebeuzdravování.
Využívá vlastnosti centrální nervové soustavy, malých pohybů v kostech, mezi kostmi a v lebečních švech. Odstraňuje napětí vzniklá různými traumaty lebky (poporodní traumata, úrazy hlavy atd.) a tím ovlivňuje funkci hlavových nervů, mozkových cév i mozkových žláz.
Kraniosakrální terapie je přístupem komplexním, tělesným i energetickým.